Shop Mobile More Submit  Join Login
About Other / Student forever blueFemale/Vietnam Group :iconvietnam-designer: VIETNAM-DESIGNER
 
Recent Activity
Deviant for 4 Years
Needs Core Membership
Statistics 84 Deviations 1,540 Comments 21,214 Pageviews
×

Newest Deviations

unknown by SuiBlueSheep unknown :iconsuibluesheep:SuiBlueSheep 10 0 theSecondshow by SuiBlueSheep theSecondshow :iconsuibluesheep:SuiBlueSheep 7 0 [2014] The Fire On Ice by SuiBlueSheep [2014] The Fire On Ice :iconsuibluesheep:SuiBlueSheep 14 2 26515 I Change by SuiBlueSheep 26515 I Change :iconsuibluesheep:SuiBlueSheep 4 0 Chris Evans by SuiBlueSheep Chris Evans :iconsuibluesheep:SuiBlueSheep 8 0 050915 by SuiBlueSheep 050915 :iconsuibluesheep:SuiBlueSheep 11 0 stupidcupid by SuiBlueSheep stupidcupid :iconsuibluesheep:SuiBlueSheep 12 0 Young Leadership Training Program by SuiBlueSheep Young Leadership Training Program :iconsuibluesheep:SuiBlueSheep 9 3 4215 by SuiBlueSheep 4215 :iconsuibluesheep:SuiBlueSheep 6 0 Birthday Gift: Sunshine by SuiBlueSheep Birthday Gift: Sunshine :iconsuibluesheep:SuiBlueSheep 45 6 GALAXY by SuiBlueSheep GALAXY :iconsuibluesheep:SuiBlueSheep 24 5 notification by SuiBlueSheep notification :iconsuibluesheep:SuiBlueSheep 30 7 Poster SWC by SuiBlueSheep Poster SWC :iconsuibluesheep:SuiBlueSheep 18 3 good morning @ typography by SuiBlueSheep good morning @ typography :iconsuibluesheep:SuiBlueSheep 11 6 fallinlove by SuiBlueSheep fallinlove :iconsuibluesheep:SuiBlueSheep 20 4 learntolove by SuiBlueSheep learntolove :iconsuibluesheep:SuiBlueSheep 22 4

Watchers

Groups

deviantID

SuiBlueSheep's Profile Picture
SuiBlueSheep
forever blue
Artist | Student | Other
Vietnam
21/5/1999
Hanoi - Vietnam

Contact me:
:bulletpink: ZingMe me.zing.vn/u/suibabykun
:bulletpink: Tumblr suibluesheep.tumblr.com/
:bulletpink: Facebook facebook.com/thuy.bich.215
:bulletpink: Email: suialwayslovely@gmail.com

Enjoy! :dalove:

:iconkingllamaplz:
Interests

Activity


Comments


Add a Comment:
 
:iconheiichan:
heiichan Featured By Owner Jul 21, 2015
Lq~
Reply
:iconi-am-akikitsune:
I-am-akikitsune Featured By Owner Jun 19, 2015
Mama. Akihimekawa nè. Con xin fb nha
. Không cần watchback đâu. Con không chơi devi nữa <3
Reply
:iconsuibluesheep:
SuiBlueSheep Featured By Owner Jul 2, 2015  Student Artist
www.facebook.com/thuy.bich.215 nha con yêu ;_______________;
gosh lâu rồi má không chơi DA đó hiuhiu ;______________;
Reply
:iconvani-cute:
vani-cute Featured By Owner Jun 18, 2015  Student Digital Artist
- watback được chứ ạ <3 art bạn đẹp quá ><
Reply
:iconsimplisticblue:
simplisticblue Featured By Owner Feb 12, 2015
Thanks for watching!!!
Reply
:iconvoicon9991999:
voicon9991999 Featured By Owner Feb 5, 2015
chàng còn nhớ ta hem
Reply
:iconsuibluesheep:
SuiBlueSheep Featured By Owner Feb 22, 2015  Student Artist
không nhớ chắ chớt :v
Reply
:iconletmeeat:
Letmeeat Featured By Owner Oct 5, 2014
thấy cái ava muốn làm quen quá chời ((: *cuồng lão Tom* La la la la 
Reply
:iconsuibluesheep:
SuiBlueSheep Featured By Owner Oct 25, 2014  Student Artist
hi, Sui 99er:))
Reply
:iconletmeeat:
Letmeeat Featured By Owner Oct 25, 2014
Ching g99 (:
Reply
Add a Comment: